10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties

De organisatie stelt het bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van de opgaven.

Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop de publieke middelen inzetten. Door de toenemende mate van digitalisering zorgt dit voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Ons sturingsinstrumentarium sluit daar op aan. Bijvoorbeeld door de vergelijkbaarheid met andere overheidsorganisaties te vergemakkelijken. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is in deze begroting het hoofdstuk ‘Bedrijfsvoering’ opgenomen. In dit onderdeel verantwoorden we de indirecte personele kosten en apparaatskosten (Overhead) verantwoord.

Acties

  1. Wij zorgen voor een modern en zoveel mogelijk digitaal sturingsinstrumentarium.

  2. Wij verantwoorden ons conform de geldende verslaggevingsregels.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee