10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een inzichtelijke en duidelijke verantwoording te geven van ons handelen.

Context

Wij hebben de Monitor Overijssel geïntroduceerd, een digitale voortgangsrapportage voor politiek en maatschappij. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij zorgen voor het tijdig en volledig beschikbaar stellen van de sturings- en verantwoordingsinformatie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee