2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020

Ernstige en spoedeisende bodemverontreinigingen vormen een risico voor de gezondheid, ecologie en op verspreiding. Met de uitvoering van het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 lossen wij bodemproblemen op en dragen zo bij aan gezond leefmilieu. De focus ligt hierbij op het afronden van de spoedeisende werkvoorraad bodem tot 2020 en op asbestbodemsanering.

Context

Deze prestatie betreft deels een continuering van de lopende werkzaamheden, specifiek het saneren van spoedlocaties. Op 2 februari 2016 is het  Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, waarin onder andere de verdere sanering van de verontreinigde bodemlocaties is opgenomen. De resterende asbestbodemsaneringsopgave geven wij vorm, vanuit een integrale benadering van de asbestketen en gericht op een verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Deze prestatie wordt volledig gefinancierd vanuit het Provinciefonds (Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB), Rijksgeld).

Acties

  1. Wij houden de programmering van het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 actueel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijkingen

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie vervult meerdere rollen, waaronder faciliteerder, regisseur. investeerder, uitvoerder, belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee