7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

Wij hebben een wettelijke plicht tot samenwerking en coördinatie met gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in omgevingsdiensten. Om een verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te bereiken, is een meer robuuste organisatie nodig, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Context

In de Wet Vergunningsverlening Toezicht en Handhaving van 14 april 2016 is de verplichting opgenomen om uiterlijk 1 januari 2018 de Regionale Uitvoeringsdiensten, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, opgericht te hebben.

Acties

  1. Wij wijzigen samen met onze partners de netwerk-Regionale Uitvoeringsdiensten tot gemeenschappelijke regelingen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn partner en deelnemer (in de op te richten Gemeenschappelijke Regelingen).

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Provinciale Staten worden halfjaarlijks per brief geïnformeerd.