4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De Vechtdallijnen zijn onderdeel van het kernnet. Op het traject Zwolle - Emmen treffen we samen met provincie Drenthe maatregelen om de treinverbinding (onder andere de dienstregeling) verder te verbeteren en de verwachte reizigersgroei te accommoderen. Het spoorgedeelte Almelo - Mariënberg optimaliseren we door het robuuster maken van de doorgetrokken treindienst naar Hardenberg en onderzoeken we de haalbaarheid van elektrificatie.

Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

  2. Onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van het gedeelte Almelo - Mariënberg.

  3. Onderzoek en realisatie van robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo - Hardenberg.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Onderzoek haalbaarheid elektrificatie spoorlijn Almelo-Mariënberg (Q3).