8.1.3 Noordoost-Twente

De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft als doel het geven van een sociaal-economisch impuls aan Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek van demografie, economie en natuur en landschap. Samen met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen realiseren wij flankerende maatregelen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van Natura 2000 gebieden.

Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt aandacht gekregen door  vertraging rond de besluitvorming over de PAS. Nu de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000, die relatief zwaar drukt op Noordoost-Twente, op stoom komt, kan de gebiedsontwikkeling deze impuls het beste ondersteunen door flankerend aan de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 te zorgen voor extra financiële ruimte om beweging mogelijk te maken. Wel behoudt het programma eigen projecten en resultaten. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij ondersteunen initiatieven die niet vallen onder de scope van de Ontwikkelopgave, maar de realisatie van de Ontwikkelopgave aantoonbaar bevorderen.

  2. Wij starten vijf majeure projecten, waaronder Watercollectief Twente en verkenning recreatieve kansen kanaal Almelo-Nordhorn.

  3. Wij beëindigen de ondersteuning van de alliantie van het netwerk van Vlinderpunten, zodat de alliantie zelfstandig kan bestaan als basis voor het toeristische netwerk in Noordoost-Twente.

  4. Wij starten een nieuwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid rond concrete projecten uit de samenleving

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling diverse majeure projecten waarbij het initiatief ligt bij de partners of de samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente [PS/2012/890] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Mijn Noordoost-Twente

Mijlpalen:

2 start-/openingshandelingen voor Bestuurlijk Opdrachtgever.