5.3.4 Risicofinanciering

In verschillende stadia van business development en ondernemersdemografie is geld nodig. Met fonds-in-fonds investeringen, participaties en leningen wordt risicokapitaal verstrekt aan Overijsselse ondernemers die willen starten en (door)groeien. Hiermee wordt werkgelegenheid behouden en gecreëerd.

Context

Wij dragen via onze participatiemaatschappijen / fondsen bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering voor ondernemers. Zodat het voor midden- en kleinbedrijf ondernemingen met toekomstperspectief mogelijk is financiering aan te trekken daar waar dit in de markt niet lukt door bijvoorbeeld gebrek aan zekerheden.

 

Het Participatiefonds PPM Oost is een revolverend fonds met vroege fase risicokapitaal van € 50.000 – 2,5 miljoen voor high tech bedrijven uit de topsectoren. Aandeelhouders via Oost NV zijn de Nederlandse Staat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel.

 

Het Innovatiefonds Overijssel ondersteunt (door)groei van ondernemingen die actief zijn in de Overijsselse topsectoren. Aandeelhouder via de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel is de provincie Overijssel.

 

Wadinko is een gesloten fonds dat zich richt op veelbelovende bedrijven in de volwassen fase, waarbij het in deze fase van belang is de concurrentie de baas te blijven. De omvang van de participaties varieert van € 1 – 3 miljoen. De provincie is de grootste aandeelhouder naast 24 gemeenten uit het voormalig werkgebied van de Waterleiding Maatschappij Overijssel.

Acties

 1. Participatiefonds PPM Oost: wij monitoren op de volgende aspecten:

  • Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar).
  • Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.
  • Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds PPM in aantallen fte.
  • Breakdown naar inzet en resultaten per topsector.
  • Mate van revolverendheid in percentage en omvang.
 2. Innovatiefonds Overijssel: wij monitoren op de volgende aspecten:

  • Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar).
  • Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.
  • Uitgelokte investeringen.
  • Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte.
 3. Wadinko: wij monitoren op de volgende aspecten:

  • Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar) in relatie tot de werkgelegenheid.
  • Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Wadinko N.V en Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website: