6.3.3 Talent heeft de toekomst

Culturele talenten zijn de toekomstige innovators en ambassadeurs van Overijssel. In de keten van talentontwikkeling van basis tot top, stimuleren wij dat talenten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Context

Overijssel is een broedplaats van nieuw talent. Verschillende  partners, zoals de poppodia en productiehuizen, zetten zich in voor de ontwikkeling van het talent van individuen of van groepen die de ambitie hebben om zich op het professionele carrièrepad te begeven. Wij willen nieuwe makers rechtstreeks op weg helpen en daarnaast instellingen ondersteunen die talentontwikkeling tot doel hebben. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 hebben wij daarom, met onze partners in Overijssel en Gelderland, de ambitie over de opzet van een proeftuin talentontwikkeling opgenomen.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers ten minste vier talentontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk.

  2. Wij steunen met een regeling voor tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling activiteiten van ten minste vijf culturele instellingen.

  3. Wij maken prestatieafspraken met de vier grote poppodia over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>