2.2.1 Kaderstelling uitvoering water-, milieuwetgeving

Actuele kaderstelling is essentieel voor het garanderen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid. Dit doen we door elk jaar een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag vergunningverlening, handhaving en toezicht op te stellen.

Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten.

Acties

  1. Wij actualiseren het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 op.

  3. Wij voeren de wettelijke coƶrdinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  4. Wij ronden de implementatie van de wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving af, die in 2016 inwerking is getreden en wij implementeren de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht die in 2017 verwacht wordt.

Toelichting op voortgang

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee