7.1.4 Archieftoezicht

Wij hebben de wettelijke taak van archieftoezicht. Hiermee dragen wij bij aan een goede informatiehuishouding bij de overheid (duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) waarmee de bedrijfsvoering van de overheid wordt verbeterd en de positie van de recht- en bewijszoekende burger wordt versterkt. Ten slotte komt het ‘oude’ archief als cultureel erfgoed beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en voor het grote publiek.

Context

De aansluiting van gemeenten, waterschappen, openbare lichamen en de provincie Overijssel op de gemeenschappelijke e-Depotvoorziening van het Historisch Centrum Overijssel is sinds 2016 mogelijk. Anders dan in andere provincies is in verreweg de meeste Overijsselse gemeenten geen archivaris benoemd.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht op archiefgebied uit. Daarvoor leggen wij inspectiebezoeken af. Dit jaar leggen wij het accent op de kwaliteit van digitale archivering.

  2. Wij zetten de samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel voort. Samen organiseren we opnieuw drie kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer voor het Archiefberaad Overijssel en/of de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid. Daarbij benutten wij resultaten van het landelijke programma Archief2020 die gepubliceerd worden via het Nationaal Archief.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee