3.4 Verduurzaming agrofood ketens

De agro&foodsector is belangrijk voor Overijssel. Grofweg beslaat de sector 10% van de toegevoegde waarde, 15% van de banen en 70% van de grond in Overijssel en 1 op de 3 vrachtwagens in Overijssel rijdt met agro&foodproducten. Deze sector verkeert in een transitiefase. Wij ondersteunen die transitie naar duurzaamheid. In lijn met de Statenbrief agro&food (PS/2014/1092) positioneren we Overijssel als proeftuin en etalage voor duurzame ontwikkeling en nieuwe ketenconcepten. Dit versterkt de concurrentiepositie van de gehele keten en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving. Wij doen dat door in te zetten op innovatie en de ontwikkeling van beleid dat deze transitie ondersteunt.

Context

Bij verduurzaming van de agro&foodketens richten wij ons op leefomgeving en economie. Daarbij treden we op als facilitator en als beleidsbepaler. Als facilitator ondersteunen wij ondernemers met innovatieve plannen die gericht zijn op verbetering van de leefomgeving. Als beleidsbepaler en –ontwikkelaar werken wij regionaal beleidskaders uit voor de agro&foodsector en bepalen wij onze inzet ten aanzien van Europees- en Rijksbeleid.