3.3.4 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

Een goede verkaveling is belangrijk voor een toekomstbestendige agrarische sector. Door deze verbeterde verkaveling werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling.

In 2012 hebben wij met incidentele middelen een uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking 2012 - 2015 opgesteld. De uitvoering hiervan loopt tot 2018. Landbouwstructuurversterking hebben wij ook opgenomen als prioriteit in het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2014 - 2020).

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige planmatige kavelruilprojecten uit, met als doel een landbouwkundige structuurverbetering voor minimaal 4000 hectare in 2018.

  2. Wij voeren tien wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2017 vier in de afrondingsfase zijn.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij hebben de 'Regeling Investeringen in infrastructuur en ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' opgesteld. Op basis van deze regeling worden in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) subsidies verstrekt ter verbetering van verkavelingstructuur van landbouwbedrijven. De regeling heeft een openstellingsomvang van € 1,5 miljoen. Het aandeel van de provinciale cofinanciering hierin, ter grootte van € 750.000, komt ten laste van de middelen die voor prestatie 3.3.4 beschikbaar zijn in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van ontvangen aanvragen stellen wij u voor om € 530.000 provinciale cofinanering toe te voegen aan de begroting 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 530.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar het budget voor prestatie 3.3.4 in 2017.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 [PS/2012/437] (bijbehorend besluit).