4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

Op basis van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen provincie Overijssel 2016 - 2020 voeren wij het beheer en onderhoud uit aan de provinciale (vaar)weginfrastructuur.

Context

We houden het provinciale wegennet, bestaande uit 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 338 kunstwerken op een zodanige wijze in stand dat deze aan in 2014 gestelde normen voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op 'basiskwaliteit infrastructuur' van het kennisplatform CROW. In de bijlage programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2016 - 2020 vermelden we welke wegvakken we onderhouden.

Acties

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan wegen, kunstwerken en vaarwegen uit conform de tabel in bijlage 5 bij deze begroting.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee