1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte

Afwegingen over het gebruik van de ondergrond maken onderdeel uit van integrale ruimtelijke ordening voor bovengrond en ondergrond (driedimensionale benadering). Zo kan de ondergrond een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatopgave.

Context

We integreren de komende jaren het beleid in de omgevingsvisie en versterken de informatiebasis. Hiermee stimuleren wij dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in ruimtelijke afwegingen. Hierbij ligt een relatie met de bodemsaneringproblematiek [zie beleidsdoel 2.3].

Acties

  1. Wij doen uw Staten een voorstel over de uitwerking van het versterken van de afwegingssystematiek voor de diepe ondergrond (fingerprints) ten behoeve van de advisering op activiteiten in het kader van de mijnbouwwet.

  2. Wij doen en stimuleren verkenningen, pilots, werkateliers, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en wij bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee passen wij samen met partners de driedimensionale benadering van de ruimte (3D benadering) toe in de praktijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Statenvoorstel over de uitwerking van het versterken van de afwegingssystematiek voor de diepe ondergrond (Q2 2017).