1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie is het provinciale beleidskader voor de fysieke leefomgeving. Hierin zijn de basiskwaliteiten van de provincie uitgewerkt. In de revisie omgevingsvisie (2016) passen we onze visie en verordening aan de huidige tijd aan. In lijn met de Omgevingswet ontwikkelen we onze Omgevingsvisie door tot een dynamisch digitaal document dat door jaarlijkse actualisatie flexibel kan inspelen op gewijzigde omstandigheden en beleid.

Context

Prestaties 2016 - 2020

  • Jaarlijks actualiseren van de omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  • Samen met partners uitvoeren van het omgevingsvisiebeleid.
  • Periodiek evalueren vastgestelde omgevingsvisie en Omgevingsverordening en / of onderdelen daaruit.

Acties

  1. Wij doen uw Staten een voorstel voor de vaststelling van de Revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

  2. Wij starten de jaarlijkse actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Omgevingsvisie

Mijlpalen:

Statenvoorstel vaststelling Revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (Q2 2017, behandeld in PS >> PS/2017/119).