4.1.4 Intensivering samenwerking regionale mobiliteit

Om ook in de toekomst over een veilige en goede bereikbaarheid te beschikken, werken we samen met medeoverheden en maatschappelijke partners aan het bereiken van onze mobiliteitsdoelen die zijn of worden uitgewerkt in koersdocumenten (OV, fiets, auto en goederenvervoer en logistiek) en beleidsimpulsen (verkeersveiligheid). Vanuit de inhoud wordt samen bepaald op welke regionale schaal zal worden samengewerkt. In deze regionale samenwerkingsverbanden bepalen we samen waar de gezamenlijk beschikbare middelen voor regionale mobiliteit efficiënt worden ingezet.

Context

Vanuit de koersdocumenten en beleidsimpulsen definiëren we samen inhoudelijke en geprioriteerde meerjarenprogramma’s. Deze stellen we jaarlijks samen op (of bij). Zij vormen de basis voor de ontwikkeling van het meerjarig uitvoeringsprogramma (UVP) waarmee wij  in nauwe samenwerking met partners en onze gemeenten de jaarlijks beschikbare financiële middelen voor regionale mobiliteit verdelen over maatregelen en projecten [zie prestatie 4.1.5].

Acties

  1. Wij organiseren en faciliteren regionale afstemmingsmomenten op alle beleidsthema's in lijn met de integrale mobiliteitsaanpak om participatie van partners en medeoverheden te intensiveren en tevens te structureren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel vervult de rol van initiatiefnemer, organisator en facilitator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee