4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid is naast een veilige infrastructuur, gedragsbeïnvloeding onontbeerlijk. Vanuit de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer worden bijdragen verleend aan gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Daarnaast is het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost-Nederland opgericht, waarvan de provincies Overijssel en Gelderland het gezamenlijk opdrachtgeverschap uitvoeren.

Context

De samenwerking met tal van partners staat centraal om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers aan te pakken. Het ROV Oost-Nederland streeft naar het voorkomen van alle vermijdbare verkeersslachtoffers, met daarbij een duidelijke plaats voor de eigen verantwoordelijkheid, zowel van weggebruikers als van diverse verkeersveiligheidspartners en -actoren. Daartoe wordt een integrale, kennisgestuurde en proactieve aanpak gevolgd, maken we gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen en wordt extra ingezet op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaarlijkste gedragingen (focusthema’s). Gedragsbeïnvloeding draagt bij aan de sociale kwaliteit. Een verkeersveilige omgeving maakt hier onderdeel van uit.

Acties

  1. Wij verlenen een financiƫle bijdrage ten behoeve van het werkbudget van ROV Oost Nederland op basis van een goedgekeurd werkplan 2017. Het werkplan wordt door het ROV Oost Nederland uitgevoerd.

  2. Wij verlenen subsidie aan projecten die een veilige verkeersdeelname van scholieren, fietsers en senioren bevorderen. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het ROV Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website ROV Oost-Nederland