9.1.5 Gezond bewegen

Wij dragen bij aan activiteiten die zorgen voor gezond bewegen van Overijsselaars.

Context

Sport en bewegen verbindt honderdduizenden mensen in Overijssel. Wij ondersteunen gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport, en leggen daarbij een relatie met topsport.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling procesregisseurs en buurtsportcoaches op.

  2. Wij stellen een subsidieregeling impuls breedtesport en talentontwikkeling op.

  3. Wij subsidiƫren proeftuinen op het gebied van gezond bewegen.

Toelichting op voortgang

Samen met gemeenten en betrokken (sport)organisaties en maatschappelijke organisaties zijn we in gesprek over onze koers waar het gaat om Gezond Bewegen. We hebben een verkenning gedaan naar de vraagstukken die er spelen op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Er wordt door betrokken organisaties een duidelijke regierol gevraagd van de provincie waar het gaat om bovenlokaal kennis delen en borgen en het verbinden van organisaties en gemeenten. Er is veel energie in het veld om gezond bewegen te stimuleren. Het ontbreekt echter aan een gedeelde visie vertaald naar ambities. We zijn nog niet zo ver als we hadden willen zijn, omdat het tijd kost om het ingewikkelde werkveld van belangen en rollen in breedtesport en talentontwikkeling inzichtelijk te krijgen. Daarbij merken we dat het in de aanlooptijd naar het concreet kunnen maken van ons beleid, nodig is verbinding te leggen. Organisaties moeten elkaar nog leren kennen en dat samenwerking ontbreekt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de energie en de drive die er nu bij organisaties en gemeenten is, zetten we extra in op het organiseren van een zorgvuldig proces, zodat we de juiste en meest gedragen keuze kunnen maken in de door ons in te zetten instrumenten. We investeren gedurende dit proces al incidenteel in projecten en proeftuinen op het gebied van gezond bewegen, zodat we daar van kunnen leren en werken een doelgerichte aanpak samen met partners (gemeenten en (sport)organisaties) verder uit.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit